Өөрт тохирох эмчилгээний асуулга

Та зөвхөн өөрийн биемахбодь амьдралын хэв маягт тохирсон эмчилгээг дараах асуулгыг бөглөн мэргэжлийн эмчийн тусгайлан бэлтгэсэн хариултаас мэдэж аваарай.

10/13

Таны мэргэжил, ажилтай холбоотой эрүүл мэндэд тань үзүүлэх сөрөг нөлөө байдаг уу ?

Тийм

Үгүй

суугаа ажил

биеийн хүчний ажил

оюуны хэт ачаалал

ажлын байрны стресс

хүйтэн

дуу, доргион чичиргээ

элдэв үнэр

хүнд металийн болон үйлдвэрлэлийн хортой нөхцөл

шөнийн ээлж

ажлын уртасгасан цаг

тоос тоосонцор

Харшилтай эсэх ?

Тийм

Үгүй

хүнсний бүтээгдхүүн

эмийн, ургамал

тоос тоосонцор

Та өвчилж байсан уу ?

Тийм

Үгүй

Өвчний түүхээ бичнэ үү*

Таньд нойргүйдэлтэй холбоотой ямар нэг зовиур, эмгэг байдал илэрч байна уу ?

Тийм

Үгүй

Таньд үргүйдэлтэй холбоотой сэтгэл зовниулсан асуудал байдаг уу ?

Тийм

Үгүй

Таньд яс сийрэгжих эмгэгтэй холбоотой зовиур, шаналгаа байдаг уу ?

Тийм

Үгүй

Таньд түнхний эмгэгтэй холбоотой зовиур байдаг уу ?

Тийм

Үгүй

Таньд гэмтлийн дараах нуруу нугас, үе мөчний эмгэгтэй холбоотой үлдэц эмгэгийг эмчлүүлэх хэрэгцээ байна уу ?

Тийм

Үгүй

Таны ажлын онцлогтой холбоотойгоор хүзүү, сээр нуруугаар хөших хөөрөх, халуу оргих зовиур байдаг уу ?

Тийм

Үгүй

Та турахыг хүсч байна уу ?

Тийм

Үгүй

Нэмэлтээр таны эрүүл мэндтэй холбоотой өөр зүйл бий эсэх?

Тийм

Үгүй

Энэ талбарт бичнэ үү*

Нүүр хуудас

Холбоо барих +976 7718 8888