Өгсөх шүршүүр

Бага аарцгийн эрхтний цусан хангамжийг сайжруулах, булчин чангаруулах, тухайн эрхтний үйл ажиллагааг сайжруулах  хэсэгчилсэн үйлчилгээг үзүүлэх