Эрдэст усан ванн

Эрдэст ванн нь үрэвсэл намдаах, өвдөлт багасгах, бодисын солилцоо, дархлалын тогтолцоог идэвхижүүлэх үр нөлөөтэй.