Эрдэст усан ванн

Эрдэст ванны үрэвсэл намдаах, өвдөлт багасгах, бодисын солилцоо, дархлалын тогтолцоог идэвхижүүлэх үр нөлөөтэй