Эмчилгээний бариа засал

Бүтэн биеийн болон хэсэгчилсэн бариа засал нь бие махбодийн өөрийгөө эдгээх, нөхөн төлжүүлэх, чадвар боломжийг ашиглаж эмгэг өөрчлөлтөөс урьдчилан сэргийлэх, эмчлэх, нөхөн төлжүүлэх үйлчилгээтэй.