Ширээний теннис

Таны эрүүл мэнд, эрч хүч, амралт чөлөөт цагт тусгайлан зориулж тохижуулав.