Шарко шүршүүр

Арьсны мэдрэхүйг огцом цочроож ионжсон орчинг үүсгэх замаар үе мөч, холбогч эдийн нөхөн төлжих процессыг эрчимжүүлэх, бодисын солилцооны өөрчлөлт таргалалт, бэлгийн сулралын эмгэгийг эмчлэх давуу талтай.