Шавран түрхлэг

Арьсны халдвар, харшлын гаралтай үрэвсэлт өвчин эмгэгийг эмчлэн эрүүлжүүлнэ.