шавран тампон

Эмэгтэйчүүдийн эрхтэн тогтолцооны үрэвсэл, наалдацат эмгэгийг эмчлэх, хүндрэлээс урьдчилан сэргийлэх үр нөлөөтэй.