Хөдөлгөөн засал

Үений хөдөлгөөний алдагдлыг арилгах, хөдөлгөөнийг сэргээх, үүссэн хөшингийг арилгах, хөдөлгөөн хязгаарлагдахаас урьдчилан сэргийлэхэд чиглэгдсэн дасгалыг хөдөлгөөн засалч эмчийн тусламжтайгаар гүйцэтгэх давуу талтай.


    Сувиллын багц эмчилгээний мэдээлэлтэй ЭНД дарж танилцана уу.