Хүүхдийн тоглоомын өрөө

Хүүхдэд аюулгүй, эрүүл тоглоом бүхий "Бугандай" тоглоомын өрөөгөөр үйлчлүүлэн, бяцхан үрсээ хөгжилдүүлээрэй.