​Хүчилтөрөгчтэй ванн

Усанд ууссан хүчилтөрөгч арьсаар нэвтэрч биеийн хүчилтөрөгчийн хангамжийг сайжруулах, хүчилтөрөгчийн хийн бөмбөлөгүүд арьсны рецепторийг цочроох замаар өвчин эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх, эмчлэн эрүүлжүүлэх үр нөлөөтэй.