Хурлын өрөө

Менежер, удирдлагуудын хурал, уулзалт зохион байгуулах боломжит орчин, шаардагдах тоног төхөөрөмж, хэрэгслүүдээр бүрэн хангаж, тусгайлан тохижуулсан хурлын өрөөгөөр үйлчлүүлж амрангаа, ажлаа ч мөн амжуулаарай.