​Тан засал


Монголын уламжлалт аргаар гарган авсан тан эмийн үндсэн 7 шинж чанарыг ашиглан өвчин үүсгэгч эмгэгийг засах 20 гаруй төрлийн тан эмчилгээ


Нүүр хуудас

Холбоо барих +976 7718 8888