Пүүл биллиард


Амрагч таны чөлөөт цагийг зөв боловсон, ая тухтай өнгөрүүлэх тав тухтай орчныг бүрдүүлэхээр, тусгайлан бид биллиардны хэсгийг тохижуулан бэлтгэлээ.