Нүүрсхүчлийн хийтэй ванн

Судасны нэвчих чадлыг дээшлүүлэн бодисын солилцоо эд эсийн амьсгал, хүчилтөрөгчийн хангамжийг нэмэгдүүлж цусан дахь сахрын хэмжээг бууруулна.