Нойргүйдлийн эмчилгээний багц
Нойргүйдлийн эмчилгээний багц

                           Үйлчилгээ: 

                                       - зочид буудал, 
                                       - буфет ресторан 
                                       - электросон эмчилгээ
                                       - рашаан ванн 
                                       - бүтэн биеийн зөөлөн бариа
                                       - зүү/ төөнүүр/ хатгуур эмчилгээний аль тохирох 
                                       - парафанго эмчилгээ орно. 

                             Уг багц нь курсын заалтгүй учир үйлчлүүлэгч хэдэн ч хоног идэвхижүүлэх боломжтой.

                                                             

Үйлчилгээний үнийн мэдээллийг  энд дарж үзнэ үү.