Зочны бүртгэл мэдээллийн ажилтан
  • Зочин угтан авах
  • Үйлчлүүлэгчдийн ачаа барааг зөөж үйлчлэх
  • Хоол, ус, ундааг зөөвөрлөх
  • Байгууллагаас шаардагдах бусад ажлыг хийх

Нүүр хуудас

Холбоо барих +976 7718 8888