​Гальваник ванн

Рашаан, эрдэст усны механик үйлчлэлийг нэмэгдүүлэх замаар үе мөч, холбогч эд, нуруу нугасны эмгэгийг нөхөн сэргээх, хөдөлгөөний болон захын мэдрэлийн үйл ажиллагааг сайжруулах, ядаргаа тайлах үйлчилгээ үзүүлнэ.