Бүжгийн танхим & Соёлын арга хэмжээ

         Орчин үеийн дуу, гэрлийн тоноглол, том зай талбай бүхий бүжгийн танхимд төрөл бүрийн урлаг соёлын арга хэмжээ, хүлээн авалт төлөвлөх, зохион байгуулах боломжтой.

       Гэр бүл, найз нөхөд, албан байгууллагаараа амарч сувилуулангаа алжаалаа тайлж, хөгжилдөх тав тухтай орчныг бид зөвхөн танд зориулж тохижуулсан билээ.