Бэлгийн карт

Бэлгийн карт нь манай үйлчилгээний эрхийг агуулах ба тусгайлан захиалж авах, эрхэм хүмүүсдээ бэлэг барих онцгой бүтээгдэхүүн юм.