​Анхилуун үнэрт ванн

Усан ванны температурын болон механик нөлөөллийг хандны өвөрмөц үйлчиллээр хүчжүүлсэн сонгох эмчилгээний нэг төрөл эмчилгээ болно.